Young Writers Society

Home » People » tishi

tishi

About tishi

                                   ੈ✩‧₊˚ ❥ welcome
                                        ──────── °★                                                     about me
                                                     status
                              .˚ ᵎ┊͙               fave genres
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅               fave authors
                                                     links to my works
                                                     my pen pals          ╭──────────────────✎
          ╰─ ₊˚ˑ༄ؘ here's my story ❁ཻུ۪۪♡ ͎.
༻⏝༺۝༻⏝༺₊˚ˑ༄ؘ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ

:: ⌲ ᴸᴱᵀᴵᵀᴵᴬ ⸝⸝ 14’ ⸝⸝ ᶠᴱᴹᴬᴸᴱ ⸝⸝ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ˢᴸᴱᴱᴾᵞ

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅

₊˚ˑ༄ؘ sᴛᴀᴛᴜs

          {✓} ᵒⁿˡⁱⁿᵉ
          { } ᵒᶠᶠˡⁱⁿᵉ
          { } ᵇᵘˢʸ ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ
          {✓} ʷʳⁱᵗᵉʳ'ˢ ᵇˡᵒᶜᵏ
          { } ⁱⁿ ᵈⁱʳᵉ ⁿᵉᵉᵈ ᵒᶠ ʰᵘᵍˢ


                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ғᴀᴠᴇ ɢᴇɴʀᴇs

❤︎ Fantasy
❤︎ Horror
❤︎ Mystery
❤︎ Romance
❤︎ Sci-Fi
❤︎ Historical Fiction

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ғᴀᴠᴇ ᴀᴜᴛʜᴏʀs

❤︎ Sarah J. Maas
❤︎ Stephen King

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ᴡᴏʀᴋs

❤︎ It’s Lovely

https://www.reddit.com/r/nosleep/commen ... um=ios_app

❤︎ I used to work at a Suicide Hotline

https://www.reddit.com/r/nosleep/commen ... um=ios_app


   

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


                 🥀  ───────╮
                 │   ᵐʸ ᵖᵉⁿ ᵖᵃˡˢ ° ★ • ╯
                 ┆💌
                 ┆✒️
                 ┆💌 none yet :<
                 ┆✒️
                 │💌
                 ╰──────── ❥ ° ★


                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅   


Interests

writing, music, singing, filmmaking, art, photography, food, reading


The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.
— Alvin Toffler