Young Writers Society

Home » People » tishi

tishi

About tishi

                                   ੈ✩‧₊˚ ❥ welcome
                                        ──────── °★                                                     about me
                                                     status
                              .˚ ᵎ┊͙               fave genres
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅               fave authors
                                                     links to my works
                                                     my pen pals          ╭──────────────────✎
          ╰─ ₊˚ˑ༄ؘ here's my story ❁ཻུ۪۪♡ ͎.
༻⏝༺۝༻⏝༺₊˚ˑ༄ؘ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ

:: ⌲ ᴸᴱᵀᴵᵀᴵᴬ ⸝⸝ 14’ ⸝⸝ ᶠᴱᴹᴬᴸᴱ ⸝⸝ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ˢᴸᴱᴱᴾᵞ

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅

₊˚ˑ༄ؘ sᴛᴀᴛᴜs

          {✓} ᵒⁿˡⁱⁿᵉ
          { } ᵒᶠᶠˡⁱⁿᵉ
          { } ᵇᵘˢʸ ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ
          {✓} ʷʳⁱᵗᵉʳ'ˢ ᵇˡᵒᶜᵏ
          { } ⁱⁿ ᵈⁱʳᵉ ⁿᵉᵉᵈ ᵒᶠ ʰᵘᵍˢ


                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ғᴀᴠᴇ ɢᴇɴʀᴇs

❤︎ Fantasy
❤︎ Horror
❤︎ Mystery
❤︎ Romance
❤︎ Sci-Fi
❤︎ Historical Fiction

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ғᴀᴠᴇ ᴀᴜᴛʜᴏʀs

❤︎ Sarah J. Maas
❤︎ Stephen King

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


₊˚ˑ༄ؘ ᴍʏ ᴡᴏʀᴋs

❤︎ It’s Lovely

https://www.reddit.com/r/nosleep/commen ... um=ios_app

❤︎ I used to work at a Suicide Hotline

https://www.reddit.com/r/nosleep/commen ... um=ios_app


   

                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅


                 🥀  ───────╮
                 │   ᵐʸ ᵖᵉⁿ ᵖᵃˡˢ ° ★ • ╯
                 ┆💌
                 ┆✒️
                 ┆💌 none yet :<
                 ┆✒️
                 │💌
                 ╰──────── ❥ ° ★


                              .˚ ᵎ┊͙
                         ⋆* ❤︎ ⁺⑅   


Interests

writing, music, singing, filmmaking, art, photography, food, reading


If a million people say a foolish thing, it is still a foolish thing.
— Anatole France